Pajatoimintaa

Syksyn aikana olemme lisänneet Valmaan entistä enemmän toiminnallisia oppitunteja. Kaikki opiskelijat ovat päässet osallistumaan toiminnallisiin pajoihin, joissa on opetultu useissa ammateissa tarvittavia taitoja. Tarjolla on ollut kokkailupajaa, jossa on valmistettu välipaloja ja perehdyttä hygienia-asioihin sekä ravinnon terveellisyyteen. Liikuntapajassa on panostettu omaan hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Taidepajassa opiskelijat ovat puolestaan päässeet kokeilemaan luovuuttaan.Viimeisenä taidepajakertana kävimme opiskelijoiden kanssa Salon taidemuseossa tutustumassa Alexander Reichsteinin näyttelyyn Ajan myötä.


Näyttelyssä jokainen sai laittaa oman luovuutensa peliin ja osallistua näyttelyn toteuttamiseen.Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Unelmia ja uusia kokemuksia

Uusiin ammatteihin tutustumassa

Opintomatkalla